วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

จัดบอร์ดวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านดุง ได้จัดบอร์ดวันแม่แห่งชาติ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น